Oferta obejmuje następujące kursy (realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17)

UWAGA: Zostanie uruchomiony wybrany jeden z kursów wymienionych poniżej, na który zapisze się min. 10 osób:


oferta 3

oferta 4

oferta 5


W następnym semestrze planowane są również kursy:

oferta 1

oferta 2